Dreptul afacerilor

Ajutorul de stat pentru IMM-uri

  • 12 EURO
  • Lucrare disertatie/licenta, neplagiata, Format word, nr. pag. 50

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

CAPITOLUL I

Consideraţii generale privind ajutorul de stat. Cadrul legal......................................2

1.            Noţiunea de ajutor de stat…………………………………………….................................................................…………….2

2.            Clasificarea ajutoarelor de stat……….…………………......................................................………………………….4

3.            Cadrul legal al ajutoarelor de stat în România…….................................………………………………12

 

CAPITOLUL II

Întreprindrerile mici şi mijlocii (IMM) – componentă a 

economiei româneşti….................................................................................................................16

1.      Definirea IMM –urilor……………………...……………………………….................................................................................………16

2.      Caracteristici ale IMM –urilor……………….…….……..................................................................………………………….19

3.      Aspecte generale cu privire la finanţarea IMM –urilor…………….........................…………..…...28  

 

 

CAPITOLUL III

Ajutorul de stat pentru IMM –uri. Cadrul legal……………......................………...…………….36

1.            Consideraţii asupra aplicării schemei de ajutor de stat pentru 

stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii………………..................…..…………….…………..36

2.            Criterii de eligibilitatea ale IMM –urilor…………………………………...................................................………38

3.            Valoarea, intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat în cazul IMM –urilor...…41

4.            Procedura înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat………………...................………….42

 

CONCLUZII………………..……………………………………………………….......................................................................................................….45

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………….......................................................................................................………….47

 


Extras

Conținut aleatoriu

e) Ajutorul pentru ocuparea forţei de muncă

Categoria aceasta de ajutor de stat este reglementată de Regulamentul Comisiei Europene nr. 2204/2002[1], care ne spune că această metodă de ajutor este pentru încurajării diverselor IMM-uri în înfiinţarea de noi locuri de muncă şi angajarea persoanelor cu handicap, sau persoanelor defavorizate, ţinând cont că aceste persoane, din pricina productivităţii lor fără randament sunt de foarte multe ori discriminate în atunci când au intenţia să obţină un loc de muncă.

Prin intermadiul acestui gen de ajutor de stat sunt spijinite investiţiile necesare pentru adaptarea punctelor de lucru în care patronul şi firma sa îşi desfăşoară lucrul pentru a permite, în acest mod, încadrarea în muncă a celor cu dizabilităţi.

   Această formă de ajutor, ia de cele mai multe ori forma unor subvenţii sau a unor exceptări de la plata unor contribuţii sau taxe, dar şi forma uni sprijin pentru crearea de locuri noi de muncă sau păstrarea celor care sunt create[2].

Caracterul acestui tip de ajutor este uul selectiv, fiind acordat ca o consecinţă a stabilirii unei scheme şi nu se acordă în materia industriei carbonifere, în materie de  construcţii navale sau în domeniul transporturilor.

Ajutorul pentru ocuparea forţei de muncă este exceptat de la obligaţia notificării şi autorizării prealabile de către Comisia Europeană, dacă este dat/acordat cu respectarea condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.

f) Ajutorul pentru instruirea angajaţilor

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 68/2001, modificat după aceea de Regulamentul Comisiei Europene nr. 363/2004[3], ajutorul pentru instruirea angajaţilor se aplică în toate sectoarele de activitate şi se manifestă prin 2 forme de realizare: una este instruirea specifică, iar cealaltă este instruirea generală.

În ce priveşte instruirea specifică, aceasta are ca raţiune îmbunătăţirii postului actual sau viitor al salariatului. Referitor la instruirea generală, acesta dă posibilitatea unor calificări care pot trece către alte IMM sau alte domenii de activitate.

Ajutorul de instruire generală are rolul de a diminua riscurile perturbării concurenţei, prin comparaţie cu de ajutorul pentru instruirea specifică.

Ajutorul pentru instruirea angajaţilor presupune asigurarea acordării de subvenţii pentru acoperirea costurilor generate de instruirea salariaţilor.

Potrivit prevederilor în vigoare stabilite la nivelul Uniunii Europene, şi ajutorul pentru instruirea angajaţilor este exceptat de la obligaţia notificării şi autorizării prealabile de către Comisia Europeană, cu condiţia ă fie sub nivelul procentual al costurilor eligibile reglementate de  Regulamentele Comisiei Europene.

g) Ajutorul pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate

Potrivit „Coordonatelor referitoare la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial nr. C244 din 01.10.2004[4], „acest gen de ajutor constituie o asistenţă temporară, care are ca prim obiectiv să permită păstrarea întreprinderii în situaţia de dificultate în circuitul economic în intervalul de timp necesar elaborării unui plan de restructurare sau de lichidare”.[1] Regulamentul Comisiei Europene nr. 2204/2002 din 05.12.2002, publicat în J.O. L337/3 din 13.12.2002.

[2] Acest ultim tip de ajutor este destinat compensării daunelor cauzate de dezastrele naturale.

[3] Regulamentul Comisiei Europene nr. 68/2001 pubicat în J. O.  L 10/20 din 13.01.2001, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 363/2004 din 25.02.2004, publicat în J.O.  L 63/20 din 28.02.2004.

[4] Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, publicate în J.O.  C244/2 din 01.10.2004.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Ajutorul de stat pt IMM.doc