Alte discipline

Cenzura comunistă ca instrument de control în spaţiul public românesc

  • 18 EURO
  • Lucrare de diploma despre cenzura in comunism. Format word. Lucrare neplagiata, anul 2019, nr. pag. 70.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

 

Introducere…………………………………………………………...…...................……………….4

Capitolul I: Consideraţii introductive………………………………...……………….6

1.      Despre libertatea de expresie…………………………………........................…………..………….6

2.      Definirea spaţiului public………………………………………………...............................……..……...9

3.      Conceptul de cenzură……………………………………………………...................................………….10

4.      Scurt istoric al cenzurii comuniste în România……………………………….........17

 

Capitolul II: Analiză tipologică a cenzurii comuniste. 

Manifestări……………..........................................................................................…..29

1.      Cenzura militară……………………………………………………...........................................……….….........29

2.      Cenzura în cinematografie……………………………………………………...................................35

3.      Cenzura în literatură……………………………………………………….....................................………...38

4.      Cenzura presei şi a corespondenţei……………………….............………………………....44

5.      Practici asociate cenzurii…………………………………………………..............................…………50

5.1.Cenzura populară şi controlul tipografiilor…………………………............................50

5.2.Cenzura economică…………..……………………………………………........................................……...54

 

Capitolul III: Controlul prin cenzură în perioada comunistă………...56

1.      O teorie a cenzurii româneşti…………………………………………………...................................56

2.      Instituţionalizarea cenzurii comuniste………………………………….............…………...58

3.      Mecanisme ale cenzurii……………………………………..………………...................................………61

4.      Consecinţele cenzurii în spaţiul literar şi publicistic…………………...……..65

Concluzii…………………………………………………………….…........................……………….68

Bibliografie……………………………………………………….........................……………………70

 


Extras

Conținut aleatoriu

ziarişti profe¬sionişti, care în trei luni urmau să-i identifice şi să-i dovedească pe cei vinovaţi ,,prin toate mijloacele de probă” (inclusiv denunţul).

Alegerile din anul 1946, câştigate de comunişti prin fraudă, le-au dat acestora posibilitatea de a izola, treptat, celelalte partide politice cu care nu erau în acord, ceea ce l-a determinat pe preşedintele Partidului Naţional Liberal, Dinu Brătianu, să ceară prim-ministrului Petru Groza restaurarea drepturilor cetăţeneşti şi desfiinţarea cenzurii (16 iunie) .

 La 8 ianuarie 1946, prim-ministrul Groza a cerut guvernului să aplice integral hotărârile luate între 16 şi 26 decembrie 1945, la Moscova, de către miniştrii de externe ai U.R.S.S., Regatului Unit al Marii Britanii şi Statelor Unite, între care „asigurarea libertăţii presei, a cuvântului, a religiei şi a dreptului de asociaţie”. Peste numai câteva zile însă, noi ziare, printre care Ardealul, au fost suspen¬date pentru o lună, din cauza unor articole „nedemocratice” . În luna februarie au reapărut, într-o nouă serie, ziarele Dreptatea, al Partidului Naţional Ţărănesc, şi Liberalul, noul nume al mai vechiu¬lui ziar liberal Viitorul.

În anul 1946 au continuat acţiunile de epurare - „opera de dezinfectare a sectorului cuvântului tipărit în ţara noastră", de „defascizare a întregului sector al publicaţiilor de orice fel" - prin interzicerea a încă 2.538 titluri . „Defascizarea" culturii româneşti echivala cu mutilarea istoriei naţionale, aşa cum rezultă din numeroasele indicaţii: „Nicolae Iorga, Sfaturi pe întunerec, Bucureşti, 1936, vol. 1 - menţiune: „epurare parţială: capitolul 59 în întregime"; vol. II - „epurare parţială: eliminarea confe¬rinţelor «Despre Basarabia», «Elemente necreştine în viaţa poporului român», «Solidaritatea naţio¬nală!», «Propagandele ce ne lipsesc»; Petre Ispirescu, Basmele Românilor - menţiune: se va scoate coperta şi foaia de titlu; Victor Papilan, Manechinul lui Igor şi alte povestiri de iubire - menţiune: epurare parţială etc.

Anul 1947 aduce cu el acţiuni din ce în ce mai concrete în materie de reprimare a presei, mai cu seamă a presei care nu cocheta cu comunismul, fapte ce-l vor face pe omul politic I.I.C. Brătianu să scrie un memoriu pe care ăl va înainta diplomaților american, britanic şi cel al URSS din capitala țării, memoriu în care se plângea, printre altele, că libertatea jurnalistică, care nu a nu a putut să se desfățoare cu adevărat de la instaurarea 


[1] Cartea albă a Securităţii, vol. I, p. 209.

[2] Radu Pisică, Adevărul despre alegerile din 19 noiembrie 1946 (analiză de presă), Fiat Lux, Bucureşti, 1996, p. 24.

[3] Publicaţiile scoase din circulaţie până la 1 iunie 1946. Ministerul Informaţiilor. Comisia pentru aplicarea articolului 16 din Convenţia de Armistiţiu, Bucureşti, 1946.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Cenzura in comunism 3. final doc.doc