Dreptul concurenţei

AUTORITĂȚI COMPETENTE ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI ÎN DREPTUL INTERN ȘI EUROPEAN

  • 14 EURO
  • Lucrare de disertatie originala (neplagiata), an 2019, Format Word, nr. pag. 43.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

Introducere.....................................................................................................................................5

CAPITOLUL I

Consideratii generale privind conceptul de concurență……………………………………….8

Secțiunea I- Istoric. Evoluţia conceptului………………………………………………………8

Secțiunea a II-a- Definirea conceptului de concurenţă. Trăsături. Obiect………………….10

1. Obiectul dreptului concurenței……………………………...................................................10

2. Trăsăturile dreptului concurenței…………………………………………………………..11

Secţiunea a III-a- Izvoarele dreptului concurenței…………………………………………...12

1. Izvoarele interne ale dreptului concurenței………………………………………………...12

2. Izvoarele europene ale dreptului concurenței……………………………………………...13

 

CAPITOLUL al II-lea

Aspecte generale privind autoritățile competente din domeniul concurenței………………15

Secțiunea 1- Noțiuni introductive cu privire la autoritățile competente 

din domeniul concurenței pe plan național și european…………………….....……………..15

Secțiunea 2- Obiectivele statului în domeniul protecţiei consumatorilor…………………...17

 

CAPITOLUL III

Dreptul național în materie de concurență……………………………………………………18

Secțiunea I - Sediul materiei privind concurența în legislația națională……………………18

Secțiunea a II -a - Autoritatea competentă. Consiliul Concurenței…………………………22

Secțiunea a III-a- Funcţionarea Consiliului Concurenţei……………………………………23

Secțiunea a IV-a- Procedura în cadrul Consiliului Concurenţei…………………………….23

Secțiunea a V-a- Organizarea Consiliului Concurenţei……………………………………...25

Secțiunea a VI-a- Atribuţiile Consiliului Concurenței……………………………………….25

 

CAPITOLUL AL IV-LEA

Alte instituţii naţionale cu atribuţii în supravegherea concurenţei………………………….27

Secţiunea I- Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor……………………...27

Secţiunea a II –a- Organisme consultative mixte……………………………………………..29

Secţiunea a III –a- Asociațiile pentru protecția consumatorilor…………………………….29

 

CAPITOLUL al V-lea

Autorităţi competente în domeniul concurenţei pe plan European…………………………30

Secţiunea I- Comisia Europeană………………………………………………………………30

1. Practicile concertate. Implicarea Comisiei…………………………………………………32

2. Poziția dominantă……………………………………………………………………………34 

3. Rolul Comisiei în ceea ce priveste Ajutorul de stat………………………………………..34

4. Rolul Comisiei în privinţa proprietăţii intelectuale………………………………………..36

Secţiunea a II-a- Parlamentul European şi atribuţiile 

sale în domeniul concurenţei. Comisiile parlamentare…………………………..........……...37

Secţiunea a III-a- Jurisdicţiile comunitare şi atribuţiile lor în domeniul concurenţei…..…37

Secţiunea a IV-a - Alte instiuţii europene în domeniul concurenţei…………………………39

CONCLUZII……………………………………………………………………………………40

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………..42

 


Extras

Conținut aleatoriu

Secțiunea a II-a

 Definirea conceptului de concurenţă. Trăsături. Obiect.

 

Aşa cum am mai arătat, dreptul concurenţei, ca ramură de drept aflată în plin proces de cristalizare, îşi propune să ejecteze reguli menite să asigure existenţa unei competiţii economice, prin reprimarea practicilor monopoliste şi exercitarea unei concurenţe loiale în scopul câştigării, menţinerii şi extinderii clientele[1].

Trebuie spus ca denumirea de „drept al concurenţei” acoperă generic domenii diferite de reglementare, orientate spre o finali­tate complexă. De aceea, în literatura de specialitate sunt controversate definiţia dreptului concurenţei şi funcţiile acestuia, chiar existenţa sa ca ramură autonomă de drept pozitiv şi ca disciplină juridică, ori, cel puţin, unitatea sa.

Raporturile de concurenţă reprezintă ansamblul normelor juridice care guvernează competiţia dintre întreprinderi pentru conservarea şi câştigarea clientelei, conduita competitorilor, mijloacele de concurenţă şi sancţionarea încălcării regulilor de concurenţă[2].

Concurenţa în sine reprezintã un stimulent pentru companii, încurajându-le sã acţioneze la potenţial maxim pentru a produce bunuri şi furniza servicii de cea mai înaltã calitate şi la cel mai mic preţ. Concurenţa impulsioneazã spiritul antreprenorial şi intrãrile de noi firme pe piaţă, recompensând companiile eficiente şi sanctionându-le pe cele ineficiente[3].

În raport de precizările de mai sus, vom defini dreptul român al con­curenţei ca fiind acea ramură compozită de drept formată din regiementările care asigură existenţa competiţiei economice şi exercitarea loială a acesteia[4].

 

1. Obiectul dreptului concurenței 

 

Obiectul dreptului concurenței reprezintă pe de o parte protecția pieței prin reprimarea practicilor monopoliste și restrictive de concurență iar pe de altă parte protecția concurenților înșiși prin reprimarea manifestărilor de concurență neloială, neoneste[5].

Altfel spus, obiectul reprezintă legăturile sociale ce se stabilesc între profesioniști în procesul concurenței comerciale.[1] Maria Dumitru, Dreptul concurenței, Editura Institutul European, Iași 2011, p.14

[2] Manuela Niță și Gheorghe Gheorghiu, Dreptul concurenței interne și europene, Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 23.

[3] Alexe Gavrilã, 10 ani de la aplicarea legii concurenței în România - rezultate, provocãri și Perspective, în Profilul: Concurența, nr. 2/2007, p. 10

[4] Emilia Mihai, op. cit., p. 3.

[5] Maria Dumitru, op.cit., p.15.

 

1. Obiectul dreptului concurenței 

 

Obiectul dreptului concurenței reprezintă pe de o parte protecția pieței prin reprimarea practicilor monopoliste și restrictive de concurență iar pe de altă parte protecția concurenților înșiși prin reprimarea manifestărilor de concurență neloială, neoneste[5].

Altfel spus, obiectul reprezintă legăturile sociale ce se stabilesc între profesioniști în procesul concurenței comerciale.[1] Maria Dumitru, Dreptul concurenței, Editura Institutul European, Iași 2011, p.14

[2] Manuela Niță și Gheorghe Gheorghiu, Dreptul concurenței interne și europene, Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 23.

[3] Alexe Gavrilã, 10 ani de la aplicarea legii concurenței în România - rezultate, provocãri și 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Joita Constantin 2.doc