Drept procesual civil

Organizarea tribunalelelor şi a tribunalelor specalizate

  • 15 EURO
  • Lucrare originala, formar WORD, an 2017, conform legislatiei la zi, pag. 74.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

 

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR……………………………...………………..3

1.       Scurt istoric al evoluţiei organizării sistemului judiciar din România……….....................................................................................3

2.       Principiile generale ale organizării judecătoreşti……………………………...............................................................................................................9

3.       Locul şi rolul tribunalelor şi al tribunalelor specializate în sistemul judicia……………………………………………………………..14

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA TRIBUNALELOR………..............................................................................................………19

1.       Definiţia tribunalelor în sistemul judiciar românesc. Reglementare…....................................................................................…….19

2.       Componenţa şi funcţionarea tribunalelor…………………………….......................................................................................................................……..20

 

CAPITOLUL III

REGLEMENTAREA TRIBUNALELOR SPECIALIZATE 

POTRIVIT LEGII NR. 304/2004 PRIVIND ORGANIZAREA JUDICIARĂ……….................................................................…....22

1.      Definirea cadrului legislativ. Înfiinţarea tribunalelor specializate………...............................................................................................22

2.      Categorii de tribunale specializate. Organizare şi funcţionare…………..........................................................................................…...23

2.1. Tribunale pentru minori si familie…………………………………...........................................................................................................................................…….....23

2.2. Tribunale de munca si asigurări sociale……………….............................................................................................................................…………………….25

2.3. Tribunale comerciale şi tribunale administrativ-fiscale….....................................................................................................………………....39

3.  Parchetele de pe lângă tribunale şi tribunalele judecătoreşti…………..........................................................................................……..40

 

 

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA TRIBUNALELOR ŞI A TRIBUNALELOR SPECIALIZATE 

ÎN DREPTUL COMPARAT…………………........................................................................................................................………………......42

1.      Organizarea sistemului judiciar în Franţa…………………………….............................................................................................................................….......42

2.      Organizarea sistemului judiciar în Germania……………….......................................................................................................................……………….52

3.      Organizarea sistemului judiciar în Italia…………………………................................................................................................................................………….63

4.      Organizarea sistemului judiciar în Portugalia…………........................................................................................................................……………………65

5.      Organizarea sistemului judiciar în Suedia………………………….............................................................................................................................………..68

Concluzii…………………………………………………………………................................................................................................................…….70

Bibliografie………………………………………………………….............................................................................................................……...…..72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

criminalilor și profitorilor de război, care a instituit funcția de acuzator public; Legea nr. 341/1947  etc.

Prin Decretul nr. 132 din 1949 s-au prevăzut, pentru prima oară, sarcinile justiției și principiile de organizare ale acesteia: unitatea justiției pentru toți cetățenii, folosirea limbii materne, publicitatea dezbaterilor, dreptul la apărare, independența judecătorilor și supunerea lor numai legii[1].

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 5/1952 s-a accentuat rolul instanțelor judecătorești care aveau în frunte Tribunalul Suprem, ca apărător al orânduirii sociale și de stat și al bunurilor obștești.

Legea nr. 58/1968 satua ca sistemul instanțelor judecătorești să cuprindă instanțele ordinare cu competență generală (și anume: judecătoriile și tribunalele județene) și instanțele speciale cu competență limitată (tribunalele militare) care aveau în vârful sistemului Tribunalul Suprem. Totodată, erau reglementate și atribuțiile Ministerului Justiției care conducea întreaga activitate administrativă a instanțelor judecătorești prin președinții acestora. Așadar acesta: numea judecătorii stagiari, organiza pregătirea și perfecționarea permanentă a personalului din justiție, generaliza practica judiciară pentru a putea controla legalitatea și eficiența activității de judecată .

După anul 1989, momentele legislative importante pentru organizarea sistemului judiciar  sunt marcate de Constituţia din 1991 care consacra un nou cadru statal legal şi Legea 92/1992 care privea organizarea judecătorească. Prin aceasta din urmă lege se confirma autoritatea judecătorescă a statului[2].

Legea 304/2004[3] privind organizarea judecătorească, în vigoare şi astăzi, reglementează pe larg: principiile organizării judiciare, accesul la justiţie şi dispoziţii privind procedura judiciară precum şi instanţele judecătoreşti.

 

 

 

 [1] Steluţa Ionescu, Organizarea sistemului judiciar şi a profesiilor juridice, Suport de curs 2016-2017, Drept anul I, semestrul II, p. 14.

[2] Ibidem, p. 16.

[3] Legea nr. 304 din 28 iunie 2004, Publicată Monitorul Oficial nr. 827 din 13 septembrie 2005.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Tribunalele şi tribunalele specalizate.doc