Drept penal

Infractiunea de talharie (dupa NCP)

  • 45 EURO
  • Lucrare "Talharia", format word, actualizata NCP, 60 pag.

Cuprins

Conținutul lucrării

CUPRINS

 

Abrevieri..............................................................................................................................................3

 

SECȚIUNEA I

CONSIDERAȚII DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRELA PATRIMONIU CA VALOARE 

SOCIALĂ.............................................................................................................................................5

1.          Societatea și relațiile sociale. Patrimoniul................................................................................5

1.1.    Societatea....................................................................................................................................5

1.2.    Relațiile sociale și ordinea de drept..........................................................................................5

1.3.    Patrimoniul ca valoare socială..................................................................................................8

2.           Caracterizare generală a infracțiunilor contra patrimoniului............................................13

2.1.       Considerații preliminare.........................................................................................................13

2.2.       Enumerare................................................................................................................................14

2.3.       Condiții preexistente...............................................................................................................18

2.4.        Structura și conținutul…………………………………………………...…………………21

2.5.        Forme și modalități…………………………………………..……………………………..23

2.6.      Regim sancționator……………………………………………………………………...….23

SECȚIUNEA A II-A

ANALIZA INFRACȚIUNII DE TÂLHĂRIE………………………………………….……...…24

1.             Concept şi caracterizare…………………………………………………………………….24

2.             Condiţii preexistente...............................................................................................................26

2.1.       Obiectul ocrotirii penale……………………………………….……………………………26

2.2.       Subiecţii infracţiunii de tâlhărie………………………………………...………………….29

3.             Conţinutul constitutive…………………………………..………………………………….32

3.1.       Latura obiectivă……………………………………………………………………………..32

3.2.   Latura subiectivă……………………………………………….…………………………….40

4.      Formele infracţiunii……………………………………...…………………………………..43

5.      Sancțiuni……………………………………………………...………………………………49

 

SECȚIUNEA A III-A

ALTE ASPECTE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE TÂLHĂRIE………….…..…………...….50

1.             Aspecte procesuale……………………..…………………………………………………...50

1.1.       Aspecte procesuale privitoare la competenţă…………………………………...…………50

1.2.       Competenţa organului de urmărire penală……………………………………..…………50

1.3.       Competenţa instanţei de judecată…………………………….……………………………50

1.4.       Aspecte procesuale privind compunerea instanţei………………………………...………51

2.         Aspecte criminologice……………………...………………………………………………..51

 

SECȚIUNEA A IV-A

PRACTICĂ JUDICIARĂ...............................................................................................................53

 

CONCLUZII……………………………………………….………………………………………58

BIBLIOGRAFIE…………………………………….………………………………………….….61

 

 

 

 

 

 


Extras

Conținut aleatoriu

Infracțiunea de distrugere din culpă este prevăzută de art. 255 N.C.P. și constă în “ distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparține faptuitorului, în cazul în care fapta este săvârșită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte personae sau bunuri.”

Infracțiunea de tulburare a posesiei este prevăzută de art. 256 N.C.P. și constă în “ ocuparea în întregime sau în parte, fără drept prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia”[1]

 

1.1. Condiții preexistente

Rolul dreptului penal în protejarea patrimoniului este doar unul secundar, cel principal fiind deținut de alte ramuri ale dreptului (drept civil, administrativ, muncii).

Totuși atunci când se dovedesc ineficiente celelalte mijloace nepenale sau extrajudiciare, legea penală constituie forma cea mai energică de apărare a patrimoniului[2].

În doctrină s-a statuat că în raport de specificul acțiunii care constituie elemental material al infracțiunii se poate face o clasificare a infracțiunilor contra patrimoniului în : fapte de sustragere ( furtul, tâlhăria, pirateria și tăinuirea), faptele realizate prin fraudă (abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, înșelăciunea, delapidarea și însușirea bunului găsit), și fapte de samavolnicie ( distrugerea și tulburarea de posesie)[3].

Modelul corespunde de altfel soluțiilor adoptate în unele legislații penale străine[4].

Spre exemplu, legea penală franceză împarte infracțiunilr contra proprietății ăn două mari categorii și anume: însușirea frauduloasă de bunuri (furtul, extorsiunea, înșelăciunea, înșelăciunea, deturnarea de fonduri) și alte atingeri aduse bunurilor (tăinuire, distrugere, degradare, agresiunea contra sistemului de tratament al datelor informatice)

Obiectul juridic generic al infracțiunilor contra patrimoniului este reprezentat de patrimoniu.

               Așadar obiectul juridic principal constă în relațiile sociale referitoare la patrimoniul public sau privat. Obiectul juridic secundar constă în relațiile sociale referitoare la posesia asupra bunurilor, încrederea


[1] Mihail Udroiu, Noul Cod penal, Noul Cod de Procedura Penală, Editura CH Beck, București, 2015, p. 176.

[2] Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Mirela Gorunescu, Costică Păun, Maxim Dobrinoiu Norel Neagu, Mircea Constantin Sinescu, Noul cod penal comentat vol. ii, partea special, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 224.

[3] V.Dongoroz și colaboratorii, Explicații teoretice ale Codului penal român, vol.III, Editura Academiei București, p. 449.

[4] G.Antoniu, Ocrotirea penală a patrimoniului în drept comparat, în RDP nr. 2/2000, pp. 125-168.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Talharia Lucrare.doc