Drept internaţional

Statutul juridic al refugiatilor

  • 12 EURO
  • Lucrare de licenta "Statutul juridic al refugiatilor", 61 pag, format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Introducere

Capitolul I. Populaţia în dreptul internaţional public

1.1. Populaţia ca element constitutiv al statului

1.2. Categorii de populaţie

           

Capitolul II. Cadrul juridic internaţional privind protecţia refugiaţilor

2.1. Definirea conceptului de refugiat

2.2. Principiul nereturnării

2.3. Protecţia temporară

2.4. Înaltul Comisariat al O.N.U. pentru refugiaţi

 

Capitolul III. Statutul juridic al refugiaţilor

3.1. Noţiunea de refugiat

3.2. Evoluţia regimului internaţional al refugiaţilor

3.3. Recunoaşterea statutului de refugiat

3.4. Drepturile si obligaţiile refugiaţilor

3.5. Determinarea procedurii statutului de refugiat

3.6. Prevederile internaţionale în ceea ce piveşte principiul non-refoulement

 

Capitolul IV. Statutul refugiaţilor în România

4.1. Evoluţia legislaţiei româneşti în materia azilului

4.2. Coroborarea cu legea străinilor în legislaţia românească

4.3. Consideraţii privind statutul şi regimul refugiaţilor din România

4.4. Drepturile şi obligaţiile refugiaţilor şi ale persoanelor care au dobândit  o formă de protecţie

4.5. Problema refugiaţilor în România – studiu de caz

Concluzii

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

Introducere

 

Prin această lucrare, ce îşi propune ca subiect protecţia internaţională a persoanelor  refugiate sau strămutate presupune o importanţă aparte mai cu seamă, în tompurile acestea, când influxul personelor cere sunt refugiate cunoaşte o ascensiune în zone Comunităţii Europene. Pe de altă parte, s-a instituit o legătură între condiţia juridică a străinului şi cea a conflictului de legi, în dreptul internaţional privat, conexiune care presupune că doar în măsura în care se recunoaşte străinului un anumit drept se poate vorbi despre conflictul de legi. Asemenea noţiuni, prin elementele lor de bază, constituie esenţa reglementării condiţiei juridice a străinului în orice sistem legislativ din întreaga lume.

Referitor la structura lucrarii de diplomă, aceasta este împărţită în patru capitole, fiecare având subcapitole si punecte aferente, toate distribuite proporţional în funcţie de importanţa fiecărui capitol în parte.

Prin urmare, primul capitol este mai sumar, fiind şi unul introductiv, el tratând despre conceptul de populaţie în domeniul dreptului internaţional.

Capitolul II al lucrării are în vedere cadrul juridic internaţional privind protecţia refugiaţilor fiind tratat « principiul nereturnării » sau « protecţia temporară », dar şi rolul jucat în problematuca tratată a Înaltului Comisariat al O.N.U. pentru refugiaţi.

Capitolul III este cel mai important, aici fiind explicată atât noţiunea de refugiat, drepturi şi obligaţii ale acestora, dar şi instrumente ale procedurii statutului de refugiat. În fine, capitolul III, în ultima sa parte face referiri la prevederile internaţionale în ceea ce piveşte principiul non-refoulement.

Ultimul capitol este alocat statutului de regiat în legislaţia românească, fiind tratate mai multe aspecte ale statutului şi regimului refugiaţilor din România, dar şi drepturile şi obligaţiile refugiaţilor şi ale persoanelor care au dobândit  o formă de protecţie.


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Refugiatii...Anca.doc