Dreptul Uniunii Europene

Principiul subsidiaritatii si principilul proportionalitatii in dreptul Uniunii Europene

  • 15 EURO
  • Lucrare de licenta/diploma "Principiul subsidiaritatii si principiul proportionalitatii in dreptul Uniunii Europene", 66 pag., format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Introducere. Scurt istoric al Uniunii Europene

I.1.     Constituirea Comunităţii

I.2.     Trecerea de la Comunitate la Uniunea Europeană

 

Capitolul II

Subsidiaritatea şi proporţionalitatea - principii specifice guvernanţei comunitare

II.1.    Uniunea Europeană: un sistem tradiţional de guvernare?

II.2.    Guvernarea europeană – o guvernare multi-nivel şi policentrică. Rolul principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii

II.3.    Sistemul de competenţe la nivelul Uniunii Europene

 

Capitolul III

Principilu subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Exercitarea competenţelor la nivelul Uniunii Europene

III.1.     Cadrul normativ al exercitării competenţelor în Uniunea Europeană

III.2.     Conţinutul juridic al principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii

III.2.1.   Principiul subsidiarităţii

III.2.1.1.  Aspecte introductive

III.2.1.2.  Evoluţia reglementării. Domeniile de aplicare

III.2.1.3.  Conţinutul şi criteriile principiului subsidiarităţii

III.2.1.4.  Aplicarea principiului în perioada anterioară Tratatului de la Lisabona

III.2.2.     Principiul proporţionalităţii

III.2.2.1.  Originile  principiului şi caracterul său general aplicabil

III.2.2.2.  Consacrarea juridică

III. 2.2.3. Definiţia şi conţinutul principiului proporţionalităţii

III.3.        Observaţii comune privind celor două principia

 

Capitolul IV

Aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii în conformitate cu Tratatul de la Lisabona. Rolul parlamentelor naţionale

IV.1.     Consideraţii generale privind reglamentarea celor două principii prin Tratatul de la Lisabona

IV.2.  Rolul parlamentelor naţionale în aplicarea principiilor subsidiarttăţii şi proporţionalităţii

IV.3.     Dispoziţii de ordin procedural privind exercitarea controlului de subsidiaritate de către  parlamentele naţionale

 

Capitolul V

Principiile subsidiarităţii si proporţionalităţii în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Euniunii Europena

 

Concluzii

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

Capitolul I

Introducere. Scurt istoric al Uniunii Europene

 

I.1. Constituirea Comunităţii

 

Înţelegerea corectă a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat apropierea popoarelor europene după cel de al doilea război mondial şi edificarea Comunităţii europene nu poate fi desprinsă de cunoaşterea mutaţiilor în raporturile de forţă care au survenit în timpul celui de al doilea război mondial.

În anul 1944, reprezentanţii mişcărilor europene de rezistenţă europene, s-au întâlnit în Elveţia. Aceştia au elaborat un program european care statua că realizarea unei Europe prospere, democratice şi pacifice, care să presupună o reuniune de state suverane, separate prin frontiere politice şi vamale este imposibilă, afirmând că doar o federaţie europeană ar putea înlătura cauzele celor două războaie mondiale[1].

Reconstrucţia unei noi ordini internaţionale după cel de-al doilea război mondial (1939-1945) implica impunerea unor reguli de conduită în plan internaţional de natură politică, monetară, economică, socială şi comercială. Această   nouă   ordine s-a  exprimat,  din   punct  de  vedere juridic,   prin convenţii internaţionale.

Astfel, în domeniul dreptului internaţional public, trebuie menţionate, în special, Planul Marshall, Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) - arhetipul organizării vieţii politice mondiale şi Organizaţia europeană de cooperare economică (O.E.C.E., înfiinţată în anul 1948 şi înlocuită, în anul 1961, cu Organizaţia de cooperare şi dezvoltare economică, O.C.D.E.)[2].

În domeniul monetar, Acordurile de la Bretton Woods, din anul 1945, prin care s-au înfiinţat Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) şi Banca internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.), pun bazele unei noi ordini monetare internaţionale, ordine care, începând cu anul 1994, se află în plină transformare.

În domeniul comercial, reţin atenţia Acordurile Generale pentru Tarife şi Comerţ (G.A.T.T.[3]), care urmăresc, ia scară mondială, să elimine sau să reducă drepturile de vamă (taxele vamale) şi restricţiile


[1] Madalina Viziteu, Radu Stancu, Drept comunitar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010, p. 2.

[2] Augustin Fuerea, Drept comunitar. Parte generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, p. 1.

[3] General Agreement on Tariffs and Trade.  


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Principiul subsidiaritatii si proportionalitatii 2 (1).doc