Dreptul mediului

Principiile dreptului mediului

  • 10 EURO
  • Lucrare de licenta "Principiile dreptului mediului", 64 pag., format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVITOARE LA PRINCIPIILE DREPTULUI MEDIULUI

1.1. Evoluţia principiilor mediului

1.2. Formularea principiilor

1.3. Legătura dintre dreptul intern şi dreptul internaţional în ceea ce priveşte principiile

 

CAPITOLUL II

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MEDIULUI

2.1. Protecţia mediului – obiectiv de interes public major

2.2. Principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural

2.3. Principiul prevenirii

2.4. Principiul precauţiei în luarea deciziei

2.5. Principiul „poluatorul plăteşte”

2.6. Enunţarea principiilor în Declaraţia de la Rio

CAPITOLUL III

ELEMENTE STRATEGICE ŞI MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A PRINCIPIILOR DREPTULUI MEDIULUI

3.1. Elemente strategice de bază prevăzute de O.U.G. Nr . 195/2005  privind protecţia mediului

3.2. Modalităţile de implementare a principiilor şi a elementelor strategice

 

 

 

CAPITOLUL IV

PRINCIPIILE ŞI MIJLOACELE DE RESPECTARE A PRINCIPIILOR DREPTULUI MEDIULUI

4.1. Principiile externe ale mediului

4.2. Principiile generale ale dreptului comunitar al mediului

4.3. Răspunderea civilă ca mijloc de apărare a pricipiilor dreptului mediului

4.4. Răspuderea contravenţională în dreptul mediului

4.5. Răspunderea penală în dreptul mediului

BIBLIOGRAFIE


Extras

Conținut aleatoriu

INTRODUCERE

 

 

Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conţinutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experienţe sociale şi o reflectare a unor cerinţe obiective ale evoluţiei societăţii, convieţuirii sociale şi asigurării acelui echilibru necesar între drepturile unora şi obligaţiile altora.

Lucrarea de faţă cu tema „Principiile şi modalităţile de aplicare a reglementărilor dreptului mediului” îşi justifică importanţa, întrucât principiile generale şi fundamentale ale dreptului mediului sunt absolu vitale în precizarea conţinutului cât şi trăsăturilor definitorii ale ramurii de drept al mediului, deosebindu-se prin aceasta de celelate ramuri de drept.

Mai exact, aceste principii, reprezintă reguli juridice de maximă generalitate şi universale pentru domeniu, de finalitate, fiind, în contextul realizării dezvoltării durabile, circumscrise promovării protecţiei mediului. Astfel, principiile dreptului mediului constituie un criteriu de determinare a apartenenţei celorlalte norme şi reglementari juridice la ramura dreptului mediului, ca şi cel de reper pentru interpretarea semnificaţiilor acestora în raport cu finalitatea urmărita. De observat în acelaşi timp caracterul preponderent tehnic al cerinţelor generale exprimate, conferind în acest fel principiilor şi ramurii de apartenenţa o pronunţata unitate, exprimată în acelaşi timp atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional.

Lucrarea este structurată pe capitole şi subcapitole proporţionate în funcţie de relavanţa pentru tema abordata.

Capitolul I, intitulat “Noţiuni generale privitoare la principiile dreptului mediului”, tratează atât despre evoluţia şi formularea principiilor de drept al mediului, cât şi despre legătura dintre dreptul intern şi cel internaţional în ce priveşte principiile dreptului mediului. Reţinem astfel că  pe plan internaţional, relaţiile de cooperare în domeniul protecţiei, conservării, exploatării şi gospodăririi resurselor naturale sunt cârmuite de principii generale care rezultă din tratatele încheiate (internaţionale, regionale, bilaterale); cum era şi firesc acestea au fost transpuse - într-o formă sau alta - şi în plan naţional şi chiar dacă cunosc formulări şi precizări variate, semnificaţia rămâne aceeaşi.

Capitolul II, intitulat “Principiile fundamentale ale dreptului mediului”, constituie practice esenţa lucrării, aici fiind tratate succinct şi expres fiecare principiu fundamental în parte. Acest capitol debutează cu un prim subtitle intitulat “Protecţia mediului – obiectiv de interes public major”. Ne vom opri puţin la acest subcapitol, întrucât protecţia mediului este considerată „obiectiv de interes public major" şi, deşi nu este stipulat expres ca principiu - ci ca obiect de reglementare al Legii protecţiei mediului, în art. 1 -, coroborat cu (prevederile) art. 135 (2) e, din Constituţie - „statul trebuie să asigure ... refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic" -, conferă caracter imperativ normelor de dreptul mediului şi relevă concepţia conform căreia protecţia, conservarea şi dezvoltarea mediului este o obligaţie ce incumbă statului dar şi tuturor persoanelor fizice şi juridice.   


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare principiile dreptului mediului finala.doc