Drept internaţional

Principiile dreptului international public

  • 10 EURO
  • Lucrare de licenta/diploma "Principiile dreptului international public", 69 pag., format WORD

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

 

Introducere

Capitolul I

Aspecte generale privind ştiinţa dreptului internaţional public

1.1.      Apariţia şi formarea dreptului internaţional

1.2.      Formarea, dezvoltarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional public

 

Capitolul II

Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public

2.1. Rolul O.N.U. în formarea principiilor fundamentale

2.2 Cnținutul principiilor fundamentale

2.2.1 Principilul nerecurgerii la forță sau amenințarea cu forță

2.2.2 Principiul soluționării pașnice a diferendelor internaționale

2.2.3 Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state

2.2.4.  Îndatoririle statelor de a coopera între ele

2.2.5 Principiul dreptului popoarelor la autodeterminare

2.2.6 Principiul egalități suverane a statelor

2.2.7. Principiul îndeplinirii cu bună credință a obligațiilor internaționale (pacta sunt servanda)

 

Capitolul III

Rolul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa cu privire la promovarea principiilor fundamentale

3.1. Principiile fundamentale adoptate la conferinţe

3.2 Conținutul  principiilor fundamentale adoptale la conferinţă

3.2.1 Principiul inviolabilitați frontierelor

3.2.2 Pincipiul integrități teritoriale

3.2.3 Principiul respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale

3.3. Rolul CSCE pentru promovarea cooperării între state

 

Concluzii

Bibliografie

 


Extras

Conținut aleatoriu

Introducere

 

Definind dreptul internaţional public, constatăm ca acesta este format din normele juridice ce se stabilesc printr-un acord de voinţă al statelor si organizaţiilor interguvernamentale cu personalitate internaţională, având ca obiect de reglementare raporturile dintre acestea si alte subiecte ale dreptului internaţional.

Normele juridice internaţionale, ca elemente constitutive de baza ale ştiinţei dreptului internaţional, în functie de raporturile pe care le stabilesc si de valorile pe care le asigură ţi protejeaza, sunt clasificate in doua categorii: norme – principii si norme – concrete. 

Astfel, lucrarea de faţă, cu titlul „Principiile dreptului internaţional public” îşi arată împortanţa şi prin faptul că normele principii sunt reguli juridice internaţionale ce au ca obiect cele mai importante raporturi dintre subiectele dreptului internaţional, unele dintre acestea având un caracter fundamental pentru că guvernează dreptul internaţional general în ansamblul lui, iar altele fiind principii specifice fiecarei ramuri a dreptului internaţional public, aplicându-se numai raporturilor din domenii mai restrânse.

Prin urmare, întâlnim, principii specifice aplicabile dreptului tratatelor, dreptului diplomatic, dreptului drepturilor omului, dreptul internaţional umanitar, dreptul spaţial, dreptul mării etc..

În capitolul I al lucrării, intitulat „Aspecte generale privind ştiinţa dreptului internaţional public”, am găsit de cuvinţă, pe lângă o prezentare succintă a principalelor momente istorice ce au punctat evoluţia ca ştiinţă a dreptului internaţional, să prezint şi formarea şi dezvoltarea principiilor fundamntale ale acestei ştiinţe.

Capitolul II l-am destinat analizei principiilor fundamntale, fiecare subpunct al acestuia ocupându-se de câte un principiu în parte. Nu puteam să încep analiza principiilor făra să prezint în debutul capitolului, rolul ONU în formarea acestora, atâta timp cât într-o formă sau alta, principiile dreptului internaţional sunt enunţate în Carta Naţiunilor Unite.

Capitolul III l-am rezervat analizei unor principii cu caracter relativ nou, principii statuate prin Conferinţa Pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi proovarea principiului cooperării între state.

Nu vom încheia acestă scurtă introducere al lucrări făra să menţionăm faptul că principiile fundamentale ale dreptului internaţional se detaşează in ansamblul normelor – principii ale dreptului internaţional public, reprezentând nucleul acestora şi, prin extrapolare, „nucleul dur” al dreptului internaţional public.

De asemenea, toate celelalte principii şi norme adoptate, fie în plan universal, fie în plan regional sau bilateral, fie pe cale cutumiară, fie pe cale convenţională, trebuie să se conformeze principiilor fundamentale ale dreptului internaţional public.

 


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • Lucrare Principiile dr int pub Claudia.doc