Criminalistică

Expertiza medico-legala în intoxicatia cu droguri

  • 7 EURO
  • Lucrare de licenta/diploma "Expertiza medico-legala în intoxicatia cu droguri", 60 pag, format WORD (medicina legala)

Cuprins

Conținutul lucrării

Cuprins

 

Capitolul I

Noţiuni teoretice preliminare

 

1.1. Caracteristicile generale ale substanţelor medicamentoase şi a drogurilor

1.2. Principalele grupe de substanţe medicamentoase si droguri întâlnite in practica medico – legala

1.3. Clasificarea drogurilor

1.4. Caracterizarea studiului şi obiectivele cercetării

 

Capitolul II

Observaţii şi investigări persoane

 

2.1. Studiu statistic si analitic al intoxicaţiilor cu droguri întâlnite în cazuistica INML in perioada 2004- 2005

2.2. Analiza tulburărilor de comportament întâlnite la consumatorii de droguri

2.3. Rolul factorilor de mediu în consumul de droguri

2.3. Aspecte juridice şi sociale privind intoxicarea cu droguri

2.4. Metodologia expertizei medico-legala în intoxicatia cu droguri

 

Capitolul III

Cosideraţii finale şi concluzii

Bibliografie


Extras

Conținut aleatoriu

internaţională căreia este imperios necesar să se acorde o atenţie urgentă şi rangul de prioritate absolută.[1]

“Toleranţa” constă în dispariţia treptată a efectelor unei substanţe ce este administrată repetat, pe o anumită perioadă de timp, încât pentru a obţine acelaşi efect se impune creşterea progresivă a dozei. Se caracterizează prin reversibilitate (după un timp de la întreruperea consumului se restabileşte sensibilitatea iniţială), specificitate (toleranţa nu este o proprietate generală pentru toate substanţele, ci numai pentru unele dintre acestea) şi selectivitate (toleranţa nu se instalează pentru toate efectele pe care le exercită o substanţă asupra unui organism). De menţionat că obişnuinţa nu crează însă o imunitate totală şi nelimitată în timp la organismul care s-a obişuit cu toxicul. Efectul pe termen relativ lung este instalarea unei intoxicaţii cronice, cu consecinţe grave asupra stării de sănătate.

 

1 .2. Principalele grupe de substanţe medicamentoase si droguri întâlnite in practica medico - legala

 

Prima clasificare a drogurilor a fost făcută de Ludwing Lewin (1850-1926), într-un tratat publicat în anul 1924 şi intitulat “Phantastica'''' în care deosebesc cinci grupuri de droguri: euphorica (opiul şi alcaloizii săi, coca şi cocaina), phantastica (halucinogenele), inebriantia (cloroform, alcool, eter), hipnotica (barbituricele, chloralul), excitaţia (cafea, tutun, camfor).

O altă clasificare a fost realizată în anii 1950 de către Jean Delaz (1907-1987) şi Pierre Deniker (1916-1998) prin care s-au prezentat trei categorii de droguri în funcţie de activitatea lor asupra


[1] Jenică Drăgan, op.cit, pag. 10


Imagini

Capturi de ecran


Fișiere

Conținutul arhivei

  • lucrare Norica.doc